Retail

De afdeling Retail van Anker18 specialiseert zich in
de ontwikkeling alsook de verkoop/verhuur van commerciëel vastgoed.

De afdeling detailhandel biedt diensten aan voor de detailhandelaar die reeds actief is als retailer of die zijn eerste passen zet in de verkoop aan consumenten. Hierbij kunnen de volgende acties aan bod komen: locatiestrategie, zoeken van het juiste pand of het heronderhandelen van een bestaande huurovereenkomst.

DE RETAILMARKT STAAT VOOR EEN GROTE UITDAGING

Voor de eigenaar van een handelspand zoeken wij de juiste solvabele huurder en stellen wij de correcte handelshuurovereenkomst op aangepast aan de wensen van de eigenaar en de huurder.

M.a.w. Anker18 ondersteunt zowel de eigenaar als de huurder van een commercieel pand.

Uw contactpersoon voor retail:

Cédric De Neef
Tel: +32 (0)3 232 18 18  - E-mail: cdn@anker18.be

Uw contactpersonen

Cédric De Neef