Kantoren: Axa

Anker18 is door AXA aangesteld als co-exclusieve makelaar om de toekomstige leegstand in haar gebouw gelegen Grote Steenweg 124 te 2600 Berchem te verhuren. Het betreft een bemiddelingsopdracht voor ± 6.500 m² kantoren en 100 parkings die begin 2018 beschikbaar zullen zijn ten gevolge van een inkrimpscenario bij AXA.